การประชุมขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีอ่านเพิ่มเติม

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในโอกาสนี้ได้นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีอ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ (พลังงานทดแทน) ณ ศูนย์ฝึกอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีอ่านเพิ่มเติม

นายสุรเดช เติมเจิม หัวหน้างานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประเสริฐ หนูดี รองผกก.จร.สภ.เมืองลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี  พ.ต.ต.ณัฏฐพล ศรีวิเชียร มล.6 สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานีอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2559อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำเสนอผลงานเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อไปอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานอาชีพคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมประมวลผลคำ) ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3อ่านเพิ่มเติม