วิทยาลัยสารพัดช่าลพบุรี จัดโครงการการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ  ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีอ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรีย นักศึกษาถวายเทียนจำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560 ณ วัดหัวช้าง อ.เมือง จ.ลพบุรี อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 2560 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีอ่านเพิ่มเติม

การประชุมขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีอ่านเพิ่มเติม

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในโอกาสนี้ได้นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีอ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ (พลังงานทดแทน) ณ ศูนย์ฝึกอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีอ่านเพิ่มเติม

นายสุรเดช เติมเจิม หัวหน้างานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประเสริฐ หนูดี รองผกก.จร.สภ.เมืองลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี  พ.ต.ต.ณัฏฐพล ศรีวิเชียร มล.6 สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานีอ่านเพิ่มเติม