วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมอบน้ำดื่มให้สอศ.เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย ผู้อำนวยการนางสาธิตา ทันตเวช ได้นำน้ำดื่มไปมอบให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลงนามความร่วมมือโครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถานประกอบการและหน่วยงานในชุมชนและจังหวัด เพื่อบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือในการส่งนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรไปฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ

วิทยาลัยสารพัดช่าลพบุรี จัดโครงการการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ  ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

กิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรีย นักศึกษาถวายเทียนจำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560 ณ วัดหัวช้าง อ.เมือง จ.ลพบุรี 

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 2560

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 2560 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

การประชุมขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี

การประชุมขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดลพบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาและวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 2560

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี