ขอแสดงความยินดี นายสุรชัย ใหม่คามิ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเเห่งที่ 2

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ. รุ่นที่ 11 และปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ. รุ่นที่ 12

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มอบหมายให้ นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยคณะครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ. รุ่นที่ 11 และปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ. รุ่นที่ 12 ณ ห้องศูนย์ฝึกวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารการจัดการงานอาชีวศึกษา RMS 2016

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS 2016 โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรชัย ใหม่คามิ และนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานดำเนินโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจักรกฤษ์ จันทร์รอด และนายนัฐพล กล่ำคำ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์221 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

นิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 119

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ออกนิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 119 วิชาอาหารว่างและอาหารจานเดียว ณ เทศบาลตำบลกกโก และวิชาตัดผมชาย ระดับ 1 ณ โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย ใหม่คามิ และนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด วิถีชีวิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีการแข่งขันกีฬา ประกวดกองเชียร์ และเกมส์ต่าง ๆ ณ ลานวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มอบหมายให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางลพบุรี

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายสุรชัย ใหม่คามิ และ นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดสว่างอารมณ์ (หอมเเก้วอุทิศ) และหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมคณะครู และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานพีธีเทศบาลเมืองลพบุรี