ประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 124

***เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครเรียน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาคอมพิวเตอร์

ประกาศดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาคอมพิวเตอร์

ประกาศสอบพนักงานราชดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการ e-Lesson Plan&Learning Lnnovation ในการทำผลงานวิชาการ สำหรับครูผู้สอน

เอกสารที่ใช้ในการอบรม แผนการสอนดาวน์โหลด แผนสมรรถนะดาวน์โหลด paครูดาวน์โหลด อ่านเพิ่มเติม..