วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง รุ่นที่ 109 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 การเรียนการสอบดังกล่าวเรียนในวันจันทร์-ศุกร์ รอบเช้า 09.00-12.00 น. รอบค่ำ 17.00-20.00 น. โดยรับสมัครตั้งแต่งวันนี้ถึง- 29 ธ.ค. 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-420950, 082-3อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอเชิญผู้ปกครองร่วมประชุมอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ปอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, งานประกันคุณภาพ, งานประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 8-12 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบอ่านเพิ่มเติม