ประกาศเวรบุคลากร ประจำเดือนพศจิกายน 2564

23 ตุลาคม 2563 : นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มอบหมายให้ คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางลพบุรี