เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน

สถานีโทรทัศน์ของ วช. นำเสนอ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่ 4 เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อ่านเพิ่มเติม..

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ภายใต้โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ระหว่างวันที่ 9-11 อ่านเพิ่มเติม..

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยสารพัดช่อ่านเพิ่มเติม..