วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับรางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับรางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2561 ประเภทที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน เครื่องล้างพอ่านเพิ่มเติม..

ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดี กับทีมงานสิ่งประดิษฐ์ โดยผลงาน รถเกี่ยวข้าวพอเพียง ได้รับรางวัลชนะเลิอ่านเพิ่มเติม..

รางวัลแต่งกายชุดไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับรางวัลจากการแต่งกายชุดไทย เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ปี 2561 โดยได้รับรางวัล จำนวน 2 ราอ่านเพิ่มเติม..

รางวัลการแข่งขันทักษะฝีมือช่าง “เทคโนโลยีรถยนต์ฮีโน่” ปี 2560

นางสาธิตา ทันตเวช วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู แสดงความยินดีกับคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่าอ่านเพิ่มเติม..

ทีม LPC ECONO รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 3 ประเภทรถประดิษฐ์ การเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่20

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ทีม LPC ECONO เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20 ประเภทการแข่งขันอ่านเพิ่มเติม..

รางวัลการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(V-cop.net) ปีการศึกษา 2558 ในระดับดีมาก (Star) และคะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้ารับโล่รางวัลการบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-cop.net) ปีการศึกษา 2558 ในระดอ่านเพิ่มเติม..

รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก (ปวช., ปวส.) และระดับการศึกษาวิชาชีพ (ระยะสั้น)

ความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา ติดกัน ดังนี้ ปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษอ่านเพิ่มเติม..

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการหน่วยงานแต่งชุดไทยใส่สวย ปี 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการหน่วยงานแต่งชุดไทยใส่สวย ปี 2559 กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และในการนี้ไดอ่านเพิ่มเติม..