รางวัลแต่งกายชุดไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ปี 2561

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับรางวัลจากการแต่งกายชุดไทย เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ปี 2561 โดยได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หน่วยงานแต่งชุดไทยใส่สวย และรางวัลชนะเลิศแต่งไทยคู่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น