ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน

แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงศึกษาดูงาน

  • ศึกษาดูงานบริษัท โตโยต้า จำกัด
  • ศึกษาดูงานบริษัท ฮอนด้า จำกัด
  • สรุปแผนการศึกษาดูงานประจำปี 2561

แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา