ชมรมวิชาชีพพณิชยการขอเชิญร่วมโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”

ชมรมวิชาชีพพณิชยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาอ่านเพิ่มเติม..