ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างยนต์ ทีม LPC ECONO คว้ารางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 3 การแข่งขันรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา

คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างยนต์ ทีม LPC ECONO ซึ่งเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20/2560