กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย  ใหม่คามิ และนางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวอ่านเพิ่มเติม..