เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เขอ่านเพิ่มเติม..

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมอบน้ำดื่มให้สอศ.เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย ผู้อำนวยการนางสาธิตา ทันตเวช ได้นำน้ำดื่มไปมอบให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใอ่านเพิ่มเติม..