วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดสอน หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ(รุ่นที่ 5) สถานตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.)สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 13 มกราคม 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดสอน หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ(รุ่นที่ 5) สถานตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 13 มกราคม 2561  ผู้สนใจอ่านเพิ่มเติม..