ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2/2562

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2/2562 ราชวิชาตัผมชาย, คุกกี้เค้กและแต่งหน้าเค้ก และรายวิชาการถนอมอาหาร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้บริการตัดผมนักเรียน(ฟรี) หลักสูตรตัดผมชาย ณ วัดนิคมสามัคคีชัย

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นายวสันต์ แสงนิล รองผู้อำนวยการ นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร ครูผู้สอน พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรตัดผมชาย) มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้บริการตัดผมนักเรียน(ฟรี)ณ วัดนิคมสามัคคีชัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี