กิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาถวายอ่านเพิ่มเติม..