กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกอ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาถวายอ่านเพิ่มเติม..