ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างยนต์ ทีม LPC ECONO คว้ารางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 3 การแข่งขันรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา

คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างยนต์ ทีม LPC ECONO ซึ่งเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20/2560

นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20/2560

นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20/2560 ประเภทการแข่งขัน รถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา สถานะทีมแข่ง รถประดิษฐ์ ทีมแข่งเก่า ระบบเดิม ประดิษฐ์เฟรมรถใหม่ขึ้นเองทั้งคัน ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด