ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างยนต์ ทีม LPC ECONO คว้ารางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 3 การแข่งขันรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา

คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู และตัวแทนนักเรียนอ่านเพิ่มเติม..

นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20/2560

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20/2560 ประเภทการแข่อ่านเพิ่มเติม..