โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับ บริษัท ลพบุรีฮอนด้าคาร์ จำกัด จัดทำโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย โดยมีนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพอ่านเพิ่มเติม..