วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นปรอ่านเพิ่มเติม..