ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง (ระยะสั้น) รุ่น 119

นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย นายสุรชัย ใหม่คามิ และ นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง(ระยะสั้น) รุ่น 119 วิชาตัดผมชาย ระดับ 1 วิชาคุกกี้ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก อาหารว่างและอาหารจานเดียว ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วันที่ 5 ตุลาคม 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2/2562

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2/2562 ราชวิชาตัผมชาย, คุกกี้เค้กและแต่งหน้าเค้ก และรายวิชาการถนอมอาหาร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี