พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันปิยะมหาราช 2560

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสอ่านเพิ่มเติม..