พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มพระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดยตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มพระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี