โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 2560

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโอ่านเพิ่มเติม..