เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เขอ่านเพิ่มเติม..