พิธีเปิด โครงการ”อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561″

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ดำเนินโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561” โดยมี ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศอ่านเพิ่มเติม..