พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาให้เเก่นักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายวัชริศ รื่อ่านเพิ่มเติม..