ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีให้การต้อนรับครูวาสนา กล่ำเพ็ชร ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ใหอ่านเพิ่มเติม..