รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง(ระยะสั้น) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง (ระยะสั้น) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2563 รุ่นที่ 118 และถอ่านเพิ่มเติม..

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง รุ่นที่ 109

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง รุ่นที่ 109 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 การเรียนการสอบดังกล่าวเรียนในวันอ่านเพิ่มเติม..