โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน ร่วมกันทำความสะอาด 2562

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัดอ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกอ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมถวายเทียนจำพรรษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาถวายอ่านเพิ่มเติม..