พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมคณะครู และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเอ่านเพิ่มเติม..