พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึอ่านเพิ่มเติม..