นักศึกษาสาขาวิชาเสริมสวยให้บริการตัดผมหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2

นักศึกษาสาขาวิชาเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้บริการตัดผมหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 กองพันทหารสื่อสารที่ 35 ค่ายเอราวัณ อ.เมืออ่านเพิ่มเติม..