กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ผู้แทนครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมอ่านเพิ่มเติม..

พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เนื่องในวันปิยะมหาราช 2560

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสอ่านเพิ่มเติม..