โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%

นายสุรเดช เติมเจิม หัวหน้างานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.ประเสริฐ หนูดี รองผกก.จร.สภ.เมืองลพบุรี สภ.เมืองลพบุรี  พ.ต.ต.ณัฏฐพล อ่านเพิ่มเติม..