โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินโครงการ เพื่อจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนในช่างเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โดยให้บริการตั้งแต่ 08.30 น. – 00.30 น. ทุกวัน ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก ประธานอาชีวศึกษาภาคกลาง นายไพบูรย์ เพ็ชรหงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2560

นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดย พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี 

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมอบน้ำดื่มให้สอศ.เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย ผู้อำนวยการนางสาธิตา ทันตเวช ได้นำน้ำดื่มไปมอบให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช