นิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 119

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ออกนิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 119 วิชาอาหารว่างและอาหารจานเดียว ณ เทศบาลตำบลกกโก และวิชาตัดผมชาย ระดับ 1 ณ โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร

เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 120 และ รุ่นที่ 121

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 120 และรุ่นที่ 121 อาทิ วิชาตัดผมชาย ระดับ 1 วิชาคุกกี้ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก และวิชาอื่น ๆ อีกมากมาย เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รุ่นที่ 120 เริ่มเรียนวันที่ 4 มกราคม – 12 มีนาคม 2564, รุ่นที่ 121 เริ่มเรียนวันที่ 5 เมษายน – 11 มิถุนายน 2564) ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โทรศัพท์ 036-420950

รับสมัครอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 45 ชั่วโมง รายวิชา เทคโนโลยีงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ฟรี!!

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 45 ชั่วโมง รายวิชา เทคโนโลยีงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2560 เรียนระหว่าวันที่ 16-27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. โดยในการอบรมดังกล่าวรับผู้เข้าอบรม 20 คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร โทร. 080-6657580