ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาคหกรรม ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบอ่านเพิ่มเติม..

รับสมัครครูพิเศษแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา ผอ่านเพิ่มเติม..