วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยชมรมพาณิชยการ จัดอบรม โครงการ “มารยาทดี ศรีสารพัดช่าง” ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ชมรมพาณิชยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดอบรมโครงการ”มารยาทดี ศรีสารพัดช่าง” นายสุรชัย ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยอ่านเพิ่มเติม..