นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20/2560

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20/2560 ประเภทการแข่อ่านเพิ่มเติม..