โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี การทำบล็อกสกรีนและการสกรีนสีลงบนผ้า

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี พร้อมด้วย คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคอ่านเพิ่มเติม..