กิจกรรม Morning Brief ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นำโดยนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม Morning  Brief  ครั้งที่ 3 โดยมี ส.ว.วรวิทอ่านเพิ่มเติม..