ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  สถานศึกษานำร่องด้านการจัดการอาชีวศึกษาทางไกล    ปรัชญาของสถานศึกษา “พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สร้างงานเพื่อสังคม” อัตลักษณ์ "มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม" เอกลักษณ์  "สร้างงานสู่ชุมชน"

Merry Christmas & Happy New Year 2015 to LPC
25 ธันวาคม 2014 | 09:39:46

ประมวลภาพกิจกรรม งาน Merry Christmas & Happy New Year 2015 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

การแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตร วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
24 ธันวาคม 2014 | 22:30:00

การแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตรระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กับ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี(ศูนย์การเรียนบ้านหมี่)

วีดีทัศน์การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
02 กรกฎาคม 2014 | 15:24:28

วีดีทัศน์การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี