ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

นายจตุพร หมอโอสถ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นางสาววันวิสา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นางสาววันวิสา ละลี …
อ่านเพิ่มเติม

วช.ลบ.ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการ การประเมินสถานศึกษาอาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการ การประเมินสถานศึกษาอาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ด้วยความยินดียิ่ง …
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง การลงทะเบียนและรายวิชา (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึ

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จะเปิดทำการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2565 นั้น วิทยาลัยฯ กำหนดการลงทะเบียนรายวิชานักเรียน นักศึกษา …
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อและเลขที่นั่งสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กำหนดจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้น ปวช.3 ในวันอาทิตย์ที่ 6-7 มีนาคม 2565 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีนั้น …
อ่านเพิ่มเติม

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) …
อ่านเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม >>

กิจกรรมวช.ลบ.

ดูเพิ่มเติม >>