ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

นายจตุพร หมอโอสถ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

เรื่อง การดำเนินการขายพัสดุชำรุด ประจำปี 2565 …
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาสารพัดช่างลพบุรี

เรื่อง รายวิชาเปิดเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 …
อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การศึกษาความพึงพอใจ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-การศึกษาความ …
อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลยุทธ์การบริหารฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-กลยุทธ์การบร …
อ่านเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม >>

กิจกรรมวช.ลบ.

ดูเพิ่มเติม >>