ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

นายจตุพร หมอโอสถ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ นางสาวเปรมจิต เฉื่อยฉ่ำ กลุ่มวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ยินดีต้อนรับ นางสาวเปรมจิต เฉื่อยฉ่ำ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคนิค …
อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับนางสาวสิริกร มั่นจินดา ครูวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางก

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ยินดีต้อนรับนางสาวสิริกร มั่นจินดา ครูวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงาน ตามโ …
อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นางสาววันวิสา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นางสาววันวิสา ละลี …
อ่านเพิ่มเติม

วช.ลบ.ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการ การประเมินสถานศึกษาอาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการ การประเมินสถานศึกษาอาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคมณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ด้วยความยินดียิ่ง …
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เรื่อง การลงทะเบียนและรายวิชา (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึ

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จะเปิดทำการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 12 พฤษภาคมนั้น วิทยาลัยฯ กำหนดการลงทะเบียนรายวิชานักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิ …
อ่านเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม >>

กิจกรรมวช.ลบ.

ดูเพิ่มเติม >>