ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูเรือนแถว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 5,942,700 บาท จึงขอประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญได้พิจารณาประชาพิจารณ์ (ร่าง) พร้อมให้ข้อเสนอแนะและทักท้วง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กิจกรรมของวิทยาลัย

ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ทีม LPC ECONO เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20 ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 3
ประเภทรถประดิษฐ์

เพลงประกอบการประกวดทักษะพื้นฐาน รอบชิงชนะเลิศ วงดนตรีสากลคนพันธุ์ R

เพลงเราไม่ทิ้งกัน

เพลงเราไม่ทิ้งกัน

เพลงประกอบการประกวดทักษะพื้นฐาน รอบชิงชนะเลิศ วงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ------------------------เพลงเราไม่ทิ้งกัน------------------------ดาวน์โหลดไฟล์เพลง Backing Track ได้ที่ www.lpc.ac.th

โพสต์โดย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี บน 31 ตุลาคม 2017

เพลงอาชีวะสร้างไทยเจริญ

เพลงอาชีวะสร้างไทยเจริญ

เพลงประกอบการประกวดทักษะพื้นฐาน รอบชิงชนะเลิศ วงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ------------------------เพลงอาชีวะสร้างไทยเจริญ------------------------ดาวน์โหลดไฟล์เพลง Backing Track ได้ที่ www.lpc.ac.th

โพสต์โดย วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี บน 31 ตุลาคม 2017