วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นปวช.1 และ ปวส.1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และระดับชั้นระดับชั้น ปวช. 2 , ปวช. 3 และปวส.2ในพุธวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จนท.งานบริหารงาอ่านเพิ่มเติม

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการประกาศ ลงวัอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการอ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วครอ่านเพิ่มเติม

 อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสอ่านเพิ่มเติม